Nối tiếp xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững của thế giới.

Việc sử dụng hữu cơ trong phân bón ngày càng trở nên phổ biến, nhưng sản lượng phân hữu cơ trên thị trường thường không đáp ứng nổi nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường.

Đứng trước hoàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Phân bón Hữu Cơ Gia Đình đã phối hợp với các doanh nghiệp lớn để đưa ra dòng sản phẩm phân bón hữu cơ phù hợp với nhà vườn.

Việc sử dụng phân bón Hữu cơ góp phần tăng chất lượng nông sản, giải quyết một phần nhu cầu hữu cơ đối với đất đai và cây trồng, qua đó tăng lợi nhuận kinh tế cũng như chất lượng môi trường canh tác nông nghiệp.

Công ty Cổ phần Phân bón Hữu Cơ Gia định luôn đặt tiêu chí bảo vệ sức khỏe gia đình bạn lên hàng đầu. Do vậy, chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho gia đình và cộng đồng một cuộc sống tươi đẹp.

Chúng tôi chung tay vì sức khỏe gia đình bạn.