KIẾN THỨC VỀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng

– Đa lượng: Đạm (N), Lân (P), Kali (K).

– Trung lượng: Canxi (Ca), Lưu Huỳnh (S), Ma-nhê (Mg)…

– Vi Lượng: Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo (B), Đồng (Cu), Molypden (Mo), Clo

(Cl).

a. Chất đạm (N)

– Khi thiếu: Cành lá sinh trưởng kém, lá non nhỏ, lá già dễ bị rụng, bộ rễ ít pháp triển, năng

suất kém…

– Khi dư: Cây sinh trưởng rất mạnh, lá to, tán lá rườm rà, mềm yếu, dễ đỗ ngã, sâu bệnh dễ

phá hại…

b. Chất Lân (P)

– Khi thiếu: rễ phát triễn kém, lá mỏng có thể chuyển màu tím đỏ, ảnh hưởng tới việc ra

hoa của cây;trái thường có vỏ dày, xốp và dễ hư.

– Nếu dư rất khó phát hiện, tuy nhiên dễ làm cho cây thiếu kẽm và đồng.

c. Chất Kali (K)

– Khi thiếu, ban đầu đỉnh lá già bị cháy; thiếu nặng, phần lớn lá bị cháy và rụng đi.

– Nếu dư cũng khó nhận diện, tuy nhiên trên cam khi bón kali nhiều quá trái trở nên sần

sùi.

d. Chất Canxi (Ca)

– Khi thiếu: Lá và đọt non dễ bị cong queo và nhỏ, mép lá không đều, hay có hiện tượng

chồi chết ngọn, rễ đình trệ sinh trưởng và thường bị thối…

– Không có triệu chứng dư, tuy nhiên khi lượng canxi cao thường gây thiếu: B, Mn, Fe, Zn,

Cu…

e. Chất lưu huỳnh(S)

– Khi thiếu, triệu chứng thể hiện giống như thiếu chất đạm; lá nhỏ, vàng đều, rụng sớm,

chồi ngọn chết (thiếu lưu huỳnh lá vàng từ ngọn xuống còn thiếu đạm thì vàng từ lá già

lên).

f. Chất Ma-nhê (Mg)

– Nếu thiếu: lá trở nên nhỏ, xuất hiện những vùng sáng giữa những gân lá, lá bị rụng sớm,

hoa ra ít, rễ kém phát triển…

– Nếu thừa: lá bị đổi dạng thường cuốn theo hình xoắn ốc và rụng…

g. Chất Bo (B)

– Đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phấn hoa, thiếu Bo hoa dễ bị rụng hoặc hạt

bị lép. đối với một số cây như củ caỉo thiếu Bo ruột sẽ bị rỗng. Cây trồng nói chung thiếu

Bo dễ bị sâu bệnh phá hại, khả năng chống chịu điều kiện bất lợi kém.

h. Chất đồng (Cu):

– Ảnh hưởng đến sự tổng hợp nhiều chất dinh dưỡng của cây trồng, có vai trò quan trọng

trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây;giúp cây tăng khả năng chịu hạn, chịu nóng,

chịu lạnh…

i. Chất Kẽm (Zn)

– Vai trò quan trọng trong việc tổng hợp chất đạm… ngoài ra còn liên quan mật thiết đến

việc hình thành các chất điều hòa sinh trưởng trong cây…Thiếu kẽm năng suất, phẩm chất

cây trồng giảm.

J. Molipden(Mo)

– Tham gia các quá trình trao đổi chất, tổng hợp chất diệp lục…Đặc biệt đối với cây họ đậu

nếu thiếu Mo;cây phát triển kém, nốt sần giảm, hạn chế sự cố định đạm tự do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *