REALSTRONG CHỨA 8 CHỦNG VI SINH NGỦ ĐÔNG

Với công nghệ vi sinh hiện đại, làm ngủ đông tất cả các vi sinh vật trong suốt thời gian từ
đóng bao, xuất kho, vận chuyển, tồn trữ đến khi bón vào đất thì vi sinh vật mới được thức
dậy hoạt động mang lại lợi ích cho cây trồng, bao gồm:

 1. Actinomyces Series: Phân hủy protein (xác bã thực vật, phân chuồng, rơm, rạ…) thành amino
  acid, bẻ gẫy chúng thành NH3, CO2, H2O. Để lại mùi giống mùi rượu xua đuổi côn trùng
 2. Factors Producing Bacteria Series: Bài tiết ra kích thích tố sinh trưởng.
 3. Lactobacillus Series: Cung cấp đường cho các nhóm vi sinh vật quang tổng hợp và men sản
  xuất lactic, hạn chế sự sản xuất ra các vi sinh vật có hại và phân hủy xác bã hữu cơ nhanh chóng.
  Phân giải xenlulo và các chất sừng.
 4. Nitrifying Bacteria Series: Chuyển hóa acid Nitric thành Nitrate (NO3) giúp cây hấp thu dễ
  dàng.
 5. Nitrogen Fixing Series: Có khả năng chuyển Nitơ trong không khí thành đạm cho cây hấp thụ
  tốt.
 6. Phosphoric Acid Releasing Series: Phóng thích và chuyển hóa từ lân khó tiêu thành lân dễ
  tiêu.
 7. Photosynthetic Bacteria Series: Vi khuẩn cố định đạm (là nhóm vi khuẩn tự dưỡng) có khả
  năng hấp thụ ánh sáng mặt trời tạo ra năng lượng, kết hợp chất bài tiết từ rễ, chất hữu cơ để tạo ra
  các amino acid. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng và sinh vật trong đất.
 8. Yeast Group Series: Bài tiết ra các kích thích tố tăng trưởng và phân chia tế bào rễ, tạo thuận
  lợi cho việc sản xuất các vi sinh vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *